top of page

פרסומים

איל בן זקן "תכלית החברה על ציר חדלות הפירעון" המשפט, כ"ו (2020)

פורסם בכרך מיוחד של כתב העת "המשפט" - "20 שנה לחוק החברות".  לפרסום

איל בן זקן תכלית החברה על ציר חדלות הפירעון

(חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת בר אילן – הפקולטה למשפטים, 2020.  לפרסום

bottom of page